Hoe nauwkeurig zijn de GPS-downloadbestanden op de Wandelpas-website?

Alle wandelingen op deze website heb ik zelf gelopen, tenzij dit nadrukkelijk in de beschrijving is  
aangegeven. Afkortingen, alternatieven of uitbreidingen heb ik in het algemeen niet zelf gelopen.

De afbeeldingen en beschrijvingen zijn alle gebaseerd op GPS-nauwkeurige kaarten.

De opgegeven afstand wijkt af van de afstand in het GPX-bestand. Hoe kan dat?

De exacte afstand van een wandeling is moeilijk te bepalen. Zo kan deze toenemen doordat je heen  
en weer loopt voor het maken van foto`s. Ook kan een steil bergpad in werkelijkheid langer zijn,  
omdat het meer bochten heeft dan op de kaart staat angegeven.
De opgegeven afstand moet dus gezien worden als een plus-minus indicatie, waarbij met dergelijke  
factoren rekening is gehouden.

Kloppen de beschrijvingen en de GPX-bestanden?

Bij iedere wandeling staat de datum aangegeven waarop ik de wandeling zelf gelopen heb. De  
beschrijving en de GPS-route in het downloadbestand hebben dan ook betrekking op dat moment.

Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat wandelpaden of uitgezette routes in de loop der tijd worden  
aangepast. Controleer daarom van tevoren altijd of de route nog actueel is, bijvoorbeeld bij de lokale  
VVV. Een goede, recente wandelkaart is ook een aanrader.

Hebben de wandelingen een aanduiding van de moeilijkheidsgraad?

Nee, op deze website zijn de wandellingen niet ingedeeld naar een moeilijkheidsgraad.

Soms staat in de wandelbeschrijving zelf een aanwijzing over de moeilijkheid of zwaarte van de  
wandeling. Voor alle wandelingen geldt, dat ze door iedereen met een normale, gezonde conditie  
zonder bovenmatige inspanning kunnen worden gelopen.

Voor wie zijn de wandelingen op deze website bedoeld?

De wandelingen op de WandelPas-website zijn geschikt voor iedereen met een normale conditie. Ze  
zijn zonder uitzondering allemaal gemakkelijk binnen een dag te lopen.

Voor de meeste bergwandelingen geldt, dat stevige wandelschoenen (categorie B) nodig zijn. Het  
gebruik van wandelstokken bij de bergwandelingen is vaak nodig danwel aan te raden. Moeilijke of  
gevaarlijke trajecten (zoals Klettersteigen) zijn in de routes niet opgenomen (tenzij uitdrukkelijk  
vermeld).

Op de website van de familie Super kun je meer lezen over de uitrusting voor bergwandelingen en hoe  
je je daar op kunt voorbereiden.

Welke afstand is bij de wandelingen aangegeven?

De afstand, die bij de wandelingen staat aangegeven, is de netto loopafstand tussen begin- en  
eindpunt. Dat betekent dat bij wandelingen, waarvan de heenweg en de terugweg hetzelfde zijn, de  
retourafstand staat vermeld.

Bij de wandelingen staat de afstand aangegeven. Hoe lang doe ik daar over?

De tijd, die je nodig hebt om de wandeling te lopen is van veel factoren afhankelijk.
Zo zal de ene wandelaar van nature veel sneller lopen dan de andere. De een haalt gemakkelijk 6 of 7  
km/uur, de ander loopt in een uur niet meer dan 4 kilometer.
De ene wandelaar maakt veel foto`s of video-opnamen, een ander pikt tussentijds een terrasje mee  
als daar de gelegenheid toe is. En het is natuurlijk ook niet ondenkbaar, dat je gewoon een half uurtje  
op een bankje zit om te genieten van het mooie uitzicht.

Van groot belang is natuurlijk ook het gebied waar je door heen wandelt en de ondergrond. Op een  
geasfalteerd pad loop je nu eenmaal sneller, dan in rul zand op de heide.
En dan spelen de hoogteverschillen (stijgen en dalen) uiteraard een heel belangrijke rol. Op de website  
van de familie Super vind je uitgebreidere informatie over het plannen van een route (en de invloed  
van hoogteverschillen op de looptijd).

Wat betekenen de tekstkleuren in de wandelbeschrijvingen?

De routebeschrijvingen van de wandelingen maken gebruik van diverse kleuren in de tekst. Elke kleur  
heeft een eigen betekenis.

Zwarte teksten bevatten de eigenlijke routeaanwijzingen.
Blauwe teksten worden gebruikt om achtergrondinformatie over de omgeving of beziens-
waardigheden te geven.
Met de grijze teksten worden alternatieve routes, uitbreidingen of routeafkortingen aangegeven.
Wat is GPS?

GPS (Global Positioning System) is een Amerikaans systeem, bestaande uit ruim 40 satellieten die in  
een baan om de aarde draaien. Door de positie van deze satelieten ten opzichte van een willekeurige  
plek op aarde te bepalen, wordt de exacte positie van die plek berekend.

Waarvoor staat de afkorting GPS?

GPS betekent Global Positioning System.

Hoe nauwkeurig is een GPS-positie?

Officieel heeft een GPS-positiebepaling een nauwkeurigheid van 10 meter. In de praktijk zal die  
nauwkeurigheid minder zijn, afhankelijk van de omstandigheden.

Kan ik een autonavigator of mobiele telefoon gebruiken om te wandelen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de vraag waar je wilt wandelen en wat de mogelijkheden  
van het apparaat zijn.

Voor een stadswandeling of een wandeling over verharde wegen kun je best gebruiken maken van  
een smartphone (GSM) met navigatie of van een autonavigatiesysteem als TomTom. Dat hoeft al  
helemaal geen probleem te zijn, als de gebruikte software een wandelmodus kent.

Iets anders is het als je in het buitengebied op onverharde paden gaat wandelen of een tocht door de  
bergen wilt maken. Het kaartmateriaal van een TomTom of smartphone is totaal ongeschikt voor dit  
soort wandelingen. Uiteraard kun je wel van de kompasfunctie op deze apparaten gebruik maken,  
maar dan moet je wel een losse (papieren) kaart bij de hand hebben.

Wat betekent WGS84?

WGS84 is de kaartdatum en bepaalt het coŲrdinatenstelsel van de kaart.

Wat is de kaartdatum?

De kaartdatum heeft niets te maken met de datum waarop de kaart is gemaakt, maar zegt iets over  
de manier waarop aardbol is geprojecteerd op een `platte` kaart.

Die projectie is gecompliceerd, omdat de aarde geen wiskundig perfecte bol is (die wiskundig te  
beschrijven is), maar eigenlijk een onregelmatige vorm met dalen en pieken. Kartografen gebruiken  
daarom geoiden en ellipsoiden omdat de vorm van de aarde wiskundig te beschrijven. Om aan te  
geven met welke ellipsoide de kaart beschreven is, wordt de kaartdatum gebruikt.

Het is dan ook van groot belang, dat je de goede kaartdatum op je GPS-apparaat instelt. Als je dat  
niet doet, zal een geografische kaartcoordinaat je naar een verkeerde plek sturen.
Een veelvoorkomende kaartdatum voor Europese kaarten is WGS84 (World Geodetic System,  
opgesteld in 1984). In Zwitserland wordt veel gebruik gemaakt van de kaartdatum CH1903. In  
Amerika worden weer andere ellipsoiden toegepast.
Wat is een Custom Map?

Een Custom Map is een zelfgemaakte kaart voor je GPS-ontvanger. In de meeste gevallen is de basis  
een ingescande wandelkaart of plattegrond.

Hoeveel Custom Maps kan ik op mijn GPS-ontvanger installeren?

Er is een aantal regels, dat je in gedachten moet houden:
De Custom Maps moeten opgslagen worden op he GPS-ontvanger. Dat betekent dat de (vrije) geheugenruimte van dit apparaat de absolute limiet is. Immers, vol is vol.
Een Custom Map (in de vorm van een kmz-bestand) bevat een of meerdere jpg-bestanden. Het totale aantal jpg-bestanden, gerekend over alle kmz-bestanden op het apparaat, kan maximaal 100 bedragen.
Elk afzonderlijk jpg-bestand mag maximaal 3 Mb groot zijn. Als het groter is dan 1 Mb zal de resolutie ervan op de GPS-ontvanger softwarematig verlaagd worden, waardoor kwaliteitsverlies kan optreden.
Hoe meer en hoe groter de afbeeldingen zijn, hoe langer het zal duren om de kaart op je apparaat te tonen.
Welke beperkingen zijn er voor Custom Maps?
Een Custom Map (in de vorm van een kmz-bestand) bevat een of meerdere jpg-bestanden. Het totale aantal jpg-bestanden, gerekend over alle kmz-bestanden op het apparaat, kan maximaal 100 bedragen.
Elk afzonderlijk jpg-bestand mag maximaal 3 Mb groot zijn. Als het groter is dan 1 Mb zal de resolutie ervan op de GPS-ontvanger softwarematig verlaagd worden, waardoor kwaliteitsverlies kan optreden.
Hoe meer en hoe groter de afbeeldingen zijn, hoe langer het zal duren om de kaart op je apparaat te tonen.
Je kunt uitsluitend jpg-bestanden gebruiken voor de kaartafbeelding.
De kmz-file mag in totaal niet groter zijn dan 100 Mb.
De kaartsegmenten lopen niet parallel in Google Earth? Hoe kan dat?

Google Earth geeft een driedimensionale weergave van de aarde weer, dus in bolvorm. De afstand  
tussen twee lengtecirkels (meridianen: de lijnen die van noord naar zuid lopen) neemt van de evenaar  
in de richting van de polen af.
Een `gewone` kaart daarentegen is plat. Hier lopen de noord-zuidlijnen (ogenschijnlijk) evenwijdig aan  
elkaar.

Als je nu een platte kaart op een bol wil plakken (dat is in feite wat je doet als je customs maps  
aanmaakt) zal de kaart aan de bovenkant (noordkant) enigszins geknepen worden. Als je meerdere  
kaartsegmenten naast elkaar plakt, zullen er aan de randen dus afwijkingen ontstaan.

Een Custom Map kan niet geopend worden in Basecamp

Als je een Custom Map hebt gemaakt (al of niet opgebouwd uit meerdere jpg-bestanden) kan het  
voorkomen, dat je het aangemaakte kmz-bestand niet kunt openen in Basecamp. Je krijgt dan een  
foutmelding die duidt op een bestandsfout.

De oorzaak ligt dan meestal in de rotatie van een of meerdere kaarten in het kmz-bestand. Basecamp  
kan geen grote draaihoeken verwerken. Vooral als je het kmz-bestand met MapFixer hebt  
aangemaakt, kan dit het geval zijn.
Het probleemkun je meestal op de volgende wijze oplossen:
Open het kmz-bestand in Google Earth
Controleer van elke kaart de rotatie (op het tabblad positie).
Als hier een waarde van in de buurt van 360 graden staat, is dat de oorzaak van de foutmelding. De oplossing is om van de aangegeven waarde 360 graden af te trekken (zodat je een negatieve waarde krijgt). Bijvoorbeeld: Als de originele waarde 358,4573 graden bedraagt, vervang je dit getal door -1,5427 (= 360 - 358,4573). Denk aan het minteken !!
Welke software heb ik nodig om een Custom Map te maken?

Zonder compleet te willen zijn moet je in ieder geval over de volgende software beschikken:
Een scanprogramma (als je een papieren kaart als basis wilt gebruiken)
Google Earth, MapFixer, OkMap of MapC2MapC om de (gescande) kaart op de juiste geografische posities te kunnen callibreren. Op de links-pagina op deze website staan de verwijzingen om deze programma's te downloaden.
Is het gebruik van Google Earth altijd nodig om een custom map te maken?

Nee.
Je hebt Google Earth alleen nodig als je geen andere mogelijkheid hebt om de juiste coordinaten voor  
de kaart te bepalen. In dat geval probeer je de kaartoverlay in Google Earth zo goed mogelijk op de  
satellietfoto te laten passen.
Als de kaart wel beschikt over geografische of UTM-gridcoordinaten, heb je Google Earth in principe niet  
nodig. Je kunt dan veel nauwkeuriger en sneller werken met programma`s als Map Fixer en OkMap.

Ik heb een Custom Map op mijn apparaat opgeslagen, maar de kaart wordt niet getoond. Wat  
doe ik verkeerd?

De kaarten moeten worden opgeslagen in de map GarminCustom Map op het GPS-apparaat. Als deze  
map nog niet bestaat, moet je deze handmatig aanmaken.
Je kunt deze map aanmaken op het interne geheugen van het GPS-apparaat, op een memory card in  
het apparaat, of op beide.
| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Sitemap |
© 2010, 2021 WandelPas