| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Updates | | Sitemap |
© 2010, 2022 WandelPas
Deurnesche Peel en Griendtsveen
10 km
Vertrekpunt:
Parkeerplaats Natuurpunr De Peel, Leegveld 8a, Deurne
GPS-coŲrdinaten: N51°26'23" E5°51'37"
De wandeling bevindt zich op het het grensgebied van Noord-Brabant en Limburg en gaat door de voormalige veenkolonie van de Deurnesche Peel. Het eerst deel van de wandeling loopt door dit gebied dat nog alle sporen heeft van de vroegere veenafgravingen. Halverwege loop je door het Limburgse Griendtsveen. De kapitale huizen in dit dorp laten zien dat de turfwinning vroeger een lucratieve broodwinning was.

Vanaf de parkeerplaats bij Natuurpoort De Peel loop je over de weg naar links (in noordelijke richting). Na 100 meter sla je voor de boerderij rechtsaf en volgt het graspad dat na 200 meter naar links afbuigt. Als je bij de sloot (de Vlier) aankomt, ga je rechtsaf. Dit pad blijf je ruim 500 meter volgen tot je bij de bredere waterweg (het Kanaal van Deurne) aankomt. Dan sla je rechtsaf.

Na 350 meter loop je over het bruggetje het kanaal over. Na 100 meter buigt het pad naar links af en blijf je het volgen tot je na 500 meter aan het eind van het bos komt. Hier kies je het smalle paadje naar rechts door het bos. Dit pad slingert over een afstand van ongeveer 900 meter door het bos. Aan weerszijden van het pad zijn waterpartijen. Het pad komt uit op een verkeersweg, die je volgt in noordelijke richting (linksaf).
Aan de linkerkant van de weg ligt de Sint Barbarakerk van Griendtsveen. Bij de ophaalbrug steek je het kanaal, de Helenavaart, over. Aan de overkant ga je meteen rechts en volgt de halfverharde weg langs het kanaal. Je blijft deze weg volgen als deze een bocht naar links maakt. Na 150 meter ga je de brug over en volg je het kanaal verder over de andere oever. Na 400 meter steek je het kanaal opnieuw over om je weg aan de andere kant te vervolgen. Na 200 meter sla je linksaf.

Na iets minder dan 200 meter ga je op de T-splitsing linksaf. Na 300 meter kies je het pad rechtdoor waarna je na 130 meter opnieuw een kanaal oversteekt. Meteen daarna sla je rechtsaf. Je blijft de weg volgen als deze een haaks bocht naar rechts maakt. Bij de volgende brug, tegenover twee grote witte woonhuizen, ga je rechtsaf en loopt vervolgens 200 meter door tot je bij een T-splitsing komt. Hier ga je linksaf. Na 100 meter ga je opnieuw linksaf. Na 250 meter kom je weer bij de brug tegenover de kerk uit. Deze brug steek je over en je volgt de verkeersweg rechtsaf.

Na 200 meter volg je de weg naar links. Na 250 meter sla je op de T-splitsing linksaf. Op de volgende kruising ga je rechtsaf en steek je de spoorlijn over. Na 50 meter kies je het graspad dat linksaf loopt voor de bosrand langs. Na 300 meter ga je opnieuw linksaf tot je op de geasfalteerde weg uitkomt; hier sla je linksaf. Op de kruising die je even voorbij de spoorlijn bereikt ga je rechtdoor. Je blijft deze weg volgen en komt dan vanzelf weer bij Natuurpunt De Peel uit.
12 maart 2022
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA