| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Updates | | Sitemap |
© 2010, 2022 WandelPas
Dommeldal en Vlasrootvennen
7 km
Vertrekpunt:
Cafť de Volmolen, Volmolen 1, Waalre-Riethoven. Er is beperkte parkeerplaats aanwezig. Een alternatief is de parkeerplaats bij de Vlasrootvennen.
Deze wandeling combineert het dal van de Dommel met een rondgang om de Vlasrootvennen. De route loopt door weilanden en bospartijen, vlak langs de oever van het riviertje en vervolgens door het droge gebied rondom de vennen waar ook weer naaldbomen staan.

Bij het startpunt ligt de watermolen de Volmolen.

Al in 703 zou hier een watermolen hebben gestaan. Vanaf het einde van de 18de eeuw werd de molen gebruikt om stoffen te vervilten; de voormalige volmolen is nog steeds in gebruik, maar nu voor de
opwekking van energie.

De Dommel is hier gekanaliseerd, maar later zul je het riviertje in een andere gedaante zien.

Vanaf de volmolen loop je over het fietspad in westelijke richting. Na 700 meter sla je rechtsaf het brede bospad in, dat na ruim 100 meter naar links afbuigt. Je blijft het pad over een afstand van 1100 meter volgen. Aan je rechterhand zie je loofbossen, afgewisseld met grasland. Links van je zie je vooral weilanden en akkers met in de verte de bebouwing van Veldhoven. Na ongeveer 400 meter kom je op een kruising. Je gaat hier rechtdoor maar later zul je van rechts opnieuw op deze kruising uitkomen.

Na 700 meter kies je het paadje rechtsaf, het weiland in. Je volgt vanaf hier de route die is aangegeven door kleine, witte pijlen. Na ruim 100 meter, voorbij de elektriciteitsmast,  loop je door een klaphek. Je buigt iets naar rechts af, in de richting van een routepaaltje, dat verderop in de wei staat. Dit paaltje stuurt je vervolgens naar links; je loopt vůůr de bomenrij linksaf in de richting van een tweede klaphek, 100 meter verder. De staat dan aan de oever van de Dommel.

Je loopt nu over het smalle paadje tussen de Dommel en de omheining. Na 380 meter buigt de witte route naar rechts af, maar deze aanwijzing negeer je: je blijft de loop van het riviertje volgen.

In de afkalvende oevers van de Dommel nestelen ijsvogels.

Na nog eens 400 meter kom je opnieuw een wit pijltje tegen, dat je naar rechts stuurt. Dit keer volg je de aanwijzing en laat je de Dommel achter je. Je loopt nu zoín 150 meter door een bos totdat je op het kruispunt komt, waar je eerder ook al bent geweest. Je gaat rechtdoor en na 350 meter kom je op de doorgaande verkeersweg uit. Aan de overkant volg je het fietspad naar links.

Na iets minder dan 100 meter zie je rechts een parkeerplaats (open ruimte). Zwartwitte pijltjes geven een andere route aan. Je loopt hier een lus van ruim 1 kilometer om het Vlasrootven heen.

De naam van het ven is afgeleid van het Ďrotení van vlas (weken in water), dat hier vroeger werd gedaan.

Via het fietspad loop je vervolgens terug naar de Volmolen, waar je de wandeling bent begonnen.
1 november 2014
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA