| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Updates | | Sitemap |
© 2010, 2022 WandelPas
Helenaveen in de Mariapeel (2)
9 km
Vertrekpunt:
Parkeerplaats Beheerscentrum Mariapeel, Koolweg 36a, Helenaveen
De wandeling loopt voor het grootste deel over een breed, goed begaanbaar pad. Onderweg loop je door open berkenbossen, langs vennen en grote gebieden met riet.

Het gebied kent veel wandelpaden, maar sommige ervan zijn in bepaalde periodes (zoals in het voorjaar tijdens het broedseizoen) afgesloten. Ook moet je er rekening mee houden, dat kleinere paden op sommige momenten niet begaanbaar kunnen zijn omdat ze onder water staan. Per slot van rekening loop je hier door een moerassig veengebied. Deze alternatieve paden zijn op de routekaart in blauw aangegeven.
Het is belangrijk dat je ůf de gemarkeerde wandelroutes volgt ůf zorgt dat je een betrouwbare kaart van het gebied bij je hebt.

Vanaf de parkeerplaats loop je door het hek in noordelijke richting. Al snel loop je langs het eerste grote ven.
In plaats van het brede pad kun je ook het smalle pad langs de waterkant nemen, maar let op dat je dit pad niet te ver volgt.

Het brede doorgaande pad volg je tot op de T-splitsing (1100 meter van de parkeerplaats af). Je slaat hier rechts af. Zowel links als rechts zie je water, hoewel de grote graspollen er soms voor zorgen dat het lijkt alsof het vaste, begroeide grond is. Schijn bedriegt echter: zodra je van het pad afwijkt krijg je natte voeten!

Op het ven links van je zie je voor het eerst afgebroken boomstammen boven het water uit steken. Het zijn berken, die inmiddels zijn afgestorven. In het kader van het beheer van het gebied is de waterstand de afgelopen jaren verhoogd. De wortels van de berkenbomen (die in dit gebied veel voorkomen) zijn daardoor onderwater komen te staan. Het gevolg is, dat de bomen geen bladeren meer produceren en uiteindelijk afsterven.
Op sommige plekken is nog te zien dat de bomen netjes in rijen (langs watergeulen) hebben gestaan.

Na een kleine 600 meter loopt een pad naar rechts. Dit pad is niet altijd opengesteld voor publiek. Je blijft daarom je weg in noordoostelijke richting vervolgen over het hoofdpad dat langs en tussen vennen door slingert. Het pad naar links (700 meter na het afgesloten pad rechts) negeer je zodat je 250 meter verder op een viersprong uitkomt. Hier sla je rechts af.

Je volgt dit pad, dat de grens vormt tussen het veengebied rechts en de landbouwakkers aan je linkerkant over een afstand van 2,7 kilometer tot je bij een aantal huizen langs een asfaltweg uitkomt.
Halverwege dit pad kun je de sloot oversteken, hoewel ook dit pad niet altijd toegankelijk is.

Op de asfaltweg loop je om de kop van de sloot heen en kiest meteen rechts weer de gemarkeerde wandelroute, evenwijdig aan het kanaal.

Na ruim 100 meter zijn we linksaf door het poortje gegaan en het veengebied ingelopen. Het paadje dat we volgden stond even verder echter onder water, zodat we niet anders konden dan omkeren.

Het brede pad volg je tot je op een kruising van vier paden komt: hier sla je links af. Na 500 meter, waar links een poortje staat waar we eigenlijk door hadden willen komen, volg je de bocht in het pad naar rechts. Vanaf hier hoef je niets anders te doen dan het brede pad volgen om uiteindelijk langs de grote boerenschuur en het gebouw van het Beheerscentrum weer op de parkeerplaats uit te komen.
16 maart 2014
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA