| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Updates | | Sitemap |
© 2010, 2022 WandelPas
Rondom het Witven en het Beuven
10 km
Vertrekpunt:
Parkeerplaats ten noorden van het Keelven aan de N609 (provinciale weg van Someren naar Heeze)
Een wandeling over de Strabrechtse en Lieropse Heide.

Vanaf de parkeerplaats loop je terug naar de provinciale weg, die je oversteekt om vervolgens het bos in te lopen. Door de bomen zie je aan je linkerhand het Witven liggen, waar we op het einde van de wandeling dichter langs zullen lopen.

De route loopt verder in noordoostelijke richting, eerst door het bos, later langs de bosrand. Met een boog loop je linksom om het Starven heen. Even verder kom je bij het Beuven, een van de grootste vennen van Nederland (ca. 85 ha). Er staat ook een vogelkijkhut. Voor het overige zijn de oevers van het ven vanwege de kwetsbaarheid niet toegankelijk voor publiek.

Eenmaal het Beuven voorbij sla je links af naar het zuiden. Aan je rechterhand liggen de Strabrechtse en Lieropse Heide.

Je loopt door tot aan de Hoenderboompaal, een kopie van de grenspaal die hier vroeger de grens tussen vijf (!) verschillende gemeenten markeerde. Je buigt hier naar links af in oostelijke richting en passeert nog enkele kleine vennetjes. Op sommige plaatsen loop je over knuppelbruggetjes.

Het laatste stuk van de wandeling gaat weer in zuidelijke richting, waarbij je - zoals al eerder aangegeven - opnieuw langs het Witven loopt. Je steekt tenslotte nogmaals de provinciale weg over, waarna je in een boog terugloopt naar de parkeerplaats. Uiteraard kun je ook rechtstreeks naar de parkeerplaats teruglopen via het fietspad.

Achtergrondinformatie over het gebied
De Strabrechtse en Lieropse Heide bestrijken een gebied van zoín 1500 ha. Sommige delen zijn - in verband met de kwetsbaarheid - voor het publiek afgesloten; andere delen zijn weer niet toegankelijk in het broedseizoen (van half maart tot half juli) en tijdens de vogeltrek (medio oktober tot medio november). Ter compensatie zijn er zes door de ANWB bewegwijzerde routes, die bovendien gemakkelijk met elkaar gecombineerd kunnen worden. Maar er zijn ook talloze paadjes te vinden die je op eigen houtje kunt bewandelen.

Om de heide in stand te houden, moet deze begraasd worden. Daarom kom je schapen, paarden en runderen (Schotse Hooglanders) tegen. Zonder deze grazers krijgen jonge boompjes de kans door te groeien, waardoor de heide uiteindelijk zou verdwijnen.

Het hierboven genoemde Beuven (waar je op deze route langs komt) is een natuurmonument.

Het gebied is rijk aan vogels en bijzondere planten. Zo vind je er de waterlobelia, de moerashertshooi en de sterk geurende gagel.
Het Beuven is de broedplaats voor onder andere de roerdomp, blauwborst en de kleine karekiet.

Vlakbij de Hoenderboompaal ligt het Grafven. Volgens de overlevering zijn hier in 1595 op last van de heren van Mierlo twintig heksen gewurgd en op de brandstapel gegooid.
20 augustus 2017
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA