| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Updates | | Sitemap |
© 2010, 2022 WandelPas
31 oktober 2021
De wandeling loopt van Ell via het natuurgebied De Krang naar Swartbroek. Vandaaruit in de richting van Tungelroy en via Castert terug naar Ell. De route volgt rustige asfaltwegen, afgewisseld met graspaden en korte delen door bos. Voor een deel volg je het Van Hornepad.

Vanaf het eetcafť De Prairie loop je in oostelijke richting naar de Kampstraat; daar sla je linksaf. Na 80 meter sla je opnieuw linksaf. Dit pad volg je gedurende ruim 500 meter, waarna je rechtsaf slaat. Na 10 meter opnieuw rechtsaf de Busstraat in. Je loopt langs de sportvelden en na 450 meter ga je linksaf. Het pad maakt een bocht naar rechts en na 130 meter ga je linksaf. Je komt dan bij de Ellerschans.

De Ellerschans is een archeologisch waardevol landschapselement. Tijdens graafwerkzaamheden voor de herinrichting van de nu weer meanderende Tungelroyse beek werd een boerenschans ontdekt.
In een schans verschanste de dorpelingen zich tijdens de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) voor plunderende soldaten. Het was een klein verdedigingswerk bestaande uit een terrein van ongeveer 1 tot 3 hectare, waar een gracht omheen werd gegraven. De grond uit de gracht werd gebruikt voor een wal aan de binnenzijde van de gracht.
Veel schansen in Noord- en Midden Limburg zijn verdwenen, maar de schans in Ell is weer in ere hersteld. De schans is inclusief een schansbrug direct langs de historische locatie gereconstrueerd.

Volg het graspad gedurende 500 meter, waarbij je op een een gegeven moment de loop van de Tungelroyse Beek volgt. Als je bij de asfaltweg (de Swartbroekstraat) aankomt sla je rechtsaf en steek je de beek over. Na 100 meter verlaat je de asfaltweg en sla je linksaf. Blijf het pad gedurende 700 meter volgen (halverwege maakt het een bocht naar rechts). Voorbij het bosperceel ga je rechtsaf.

Na 350 meter kies je het pad naar links. Na 600 meter ga je naar rechts. Na 400 meter ga je vlak voordat je de asfaltweg bereikt rechtsaf het bos in. Blijf dit pad, dat in een aantal bochten slingert, volgen tot je op een T-splitsing komt. Sla daar links af. Blijf de weg gedurende 500 meter volgen en sla dan op de T-splitsing rechtsaf. Je loopt nu Swartbroek in en ziet aan de linkerkant de voormalige rectorij uit 1782 liggen. Op de kruising (na 180 meter) sla je linksaf en loopt in de richting van de kerk.

Je blijft de weg volgen en passeert achtereenvolgens het Theepottenmuseum en een wit kapelletje. Eenmaal de bebouwde kom uit steek je de Leukerbeek over. Meteen daarna kies je de weg linksaf het veld in die je gedurende 600 meter blijft volgen. Dan sla je linksaf. Na opnieuw 600 meter ga je weer linksaf om na 350 meter rechtsaf te slaan. Sla na 400 meter het eerste pad linksaf in.

Na 600 meter komt het pad uit op een asfaltweg. Volg deze, maar na 100 meter houd je links aan op het onverharde pad. Op de volgende kruising ga je naar links en dan meteen weer naar rechts. Volg de weg waarna je na 650 meter uitkomt in het buurtschap Castert. Ga op de T-splitsing naar rechts. Na 70 meter ga je bij het wegkruis scherp linksaf. Blijf het pad gedurende 1,5 kilometer volgen. Steek de Tungelroyse Beek over via de houten brug en loop langs de visvijver. Daar eenmaal voorbij sla je rechtsaf. Na 400 meter kom je op de Baldersstraat en sla le linksaf. Na 600 meter sla je op de Brandvenstraat opnieuw linksaf.

Als je Ell bereikt (na 400 meter) sla je links af, daarna de tweede straat rechts. Bij de volgende splitsing hou je links aan en daarna meteen weer naar rechts. Na 375 meter ga je op de T-splitsing opnieuw naar rechts en vervolgens de eerste straat links. Daarna opn ieuw naar rechts. Op de doorgaande weg sla je tenslotte naar linksaf en loopt terug naar het startpunt bij het eetcafť.
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA
Ellerschans
De voornmalige rectorij in Swartbroek
Visvijver
De Krang en Van Hornepad
14 km
Vertrekpunt:
Eetcafť De Prarie, Sebastiaanstraat 51, 6011 RD in Ell