| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Updates | | Sitemap |
© 2010, 2022 WandelPas
Rondom de Krickenbecker-meren
14 km
Vertrekpunt:
Parkeerplaats aan de Müllemerstrasse, ten noorden van Hinsbeck.
GPS-coördinaten: N51°21.438   E6°17.536
Deze wandeling over bospaden en asfaltwegen voert door een landschap, variërend van gemengde bossen, beekdalletjes, landbouwgronden en een aantal meren. Onderweg loop je een stuk over een oorspronkelijke Romeinse weg en passeer je een neorenaissance kasteel.

Als je de auto geparkeerd hebt langs de bosrand, loop je in noordelijke richting. Je weerstaat de verleiding om meteen linksaf het bos in te gaan maar loopt langs de rood-witte gestreepe paal die het Nordkanal markeert. Je volgt het voetpad in een lange bocht naar rechts.

Al snel steek je voor de eerste keer het riviertje de Renne over, meteen gevolgd door de Nette. Hier loop je langs een boerderij met de naam Kovermühle. Je volgt de weg nog een klein stukje verder en slaat na de laatste boerderij aan je linkerhand de weg links in. Deze geasfalteerde weg loopt een beetje omhoog en voert langs een voormalig militair terrein.

Vroeger lag hier een militair oefenterrein, maar na het einde van de koude oorlog is dit helemaal afgebroken. Het enige dat er nog van over is gebleven, is een oude bunker die nu bewoont wordt door vleermuizen.

Na 850 meter hou je het bospad naar links aan; 450 meter verder kom je op een T-splitsing waar je rechtsaf slaat. Na 700 meter zie je links voor je een akker. Je slaat hiervoor linksaf en volgt de bosrand over een afstand van zo’n 500 meter totdat je bij een asfaltweg uitkomt.

Deze asfaltweg (de Jülicher Strasse) is van oorsprong een oude Romeinse weg, die - vermoedelijk - naar de Romeinse nederzetting Xanten (ten westen van Nijmegen) voerde.

Op de asfaltweg sla je links af, in zuidelijke richting en blijft de weg over iets minder dan een kilometer volgen. Dan sla je rechtsaf het bos in. Na een kilometer kom je op een T-splitsing; hier buigt het doorgaande pad naar rechts af, maar jij kiest voor het pad dat linksaf gaat. Na 300 meter kom je opnieuw op een asfaltweg, waar je rechtsaf slaat.

Nog eens ruim 200 meter verder sla je links af. Al snel loop je dan langs een grote parkeerplaats, die toegang biedt tot de er achter liggende Poelvennsee. Je blijft de weg echter volgen over een afstand van ruim 1600 meter. Je komt dan op een T-splitsing. Naar rechts gaat richting de autoweg, dus kies je de weg naar links. Na 200 meter loopt een nauwelijks als zodanig herkenbaar paadje naar rechts het bos in; even verder gaat dit pad naar links, parallel aan de oever van de Schroliksee.

Als je het paadje niet kunt vinden is dat geen probleem en blijf je gewoon de asfaltweg volgen. Het paadje komt na 400 meter weer op dezelfde weg uit.

Aan het einde van het bospaadje (of als je over de weg loopt: vlak voor de wegversperring) kun je naar rechts in de richting van de Schroliksee lopen; daar is een grote steiger aangelegd.
Je vervolgt de wandeling over de asfaltweg, waarbij je door de bomen heen het Schloss Krickenbeck kunt zien liggen.

Dit slot in neorenaissance stijl stamt oorspronkelijk uit de 13de eeuw en werd toen gebouwd door de heren van Gelder. Nadat het in 1902 grotendeels door brand werd verwoest is het in de huidige stijl herbouwd door graaf Heinrich von Schaesberg. In de tweede wereldoorlog waren er soldaten in gelegerd, daarna vestigde een kloosterorde er een tehuis voor bejaarden. In de zestiger jaren van de vorige eeuw dreigde het in verval te raken, maar op het moment is het in gebruik als opleidingscentrum. Voor het publiek is het slot niet te bezichtigen.

Je loopt nu over de dam, die de Glabbacher Bruch (aan je linkerhand) en de Hinsbecker Bruch van elkaar scheidt. Als je de dam over bent, vind je aan de linkerkant het bezoekerscentrum van de Krickenbecker Seen.

De Krickenbecker Seen worden gevormd door de Poelvennsee, de Schroliksee en de Hinsbecker en Glabbacher Bruch. Deze meren zijn ontstaan door het afgraven van turf tussen de 17de en 19de eeuw. Het zijn sinds 1938 beschermde natuurgebieden.

Je vervolgt de weg nog een klein stukje, maar 150 meter na de dam sla je bij het witte huis de weg links in. Na 200 meter sla je opnieuw linksaf. Je  blijft dit pad zo’n 1400 meter volgen.

Als je wilt, kun je na na 900 meter het bospad naar rechts inslaan om naar de uitkijktoren te gaan. Na 600 meter ga je dan weer rechts en kom je bij de toren uit. Vanaf de toren volg je dan dezelfde weg terug totdat je weer op de oorspronkelijke route bent.

Je slaat nu weer links af. Na 200 meter kun je even een paadje naar links oplopen, zodat je bij een mooi vennetje met een vlonder uitkomt.

Als je je weg dan weer vervolgt kom je even verder voor de tweede keer over de Renne; hier ligt ook de kleurrijke Flootsmühle, een van de vele oliemolens langs de Nette uit de 19de en 20e eeuw. Enkele meters verder steek je voor de tweede maal de Nette over. Na iets minder dan 200 meter maakt de asfaltweg een flauwe bocht naar links, terwijl een pad schuin naar rechts het bos in loopt. Dit pad kies je. Na 550 meter sla je rechtsaf. Op een gegeven moment loop je het bos uit en loop je tussen akkervelden door. Rechtsonder kun je dan al de parkeerplaats zien, vanwaar je vertrokken bent. Je loopt naar beneden naar de boerderijen en woningen en op de T-splitsing beneden ga je rechtsaf. Vanaf hier loop je terug naar het startpunt van de wandeling.
9 maart 2014
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA