| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Updates | | Sitemap |
© 2010, 2022 WandelPas
Achelse Kluis en domein De Bever
14 km
Vertrekpunt:
Parkeerplaats bij de Achelse Kluis, Kluizerdijk, Hamont-Achel
GPS-coŲrdinaten: N51°17í52"  E05°29'17"í
Een wandeling die vrijwel geheel over bospaden gaat en u vanaf de abdij van de Achelse Kluis door een gemengd bos (loof- en naaldbomen) voert. Onderweg komt u onder andere langs een geologische tuin en een sterrenwacht.

De officiŽle naam van de Achelse Kluis is de Sint-Benedictusabdij van Achel, voluit de abdij Onze Lieve Vrouw van La Trappe van de Heilige Benedictus geheten. Het is een voormalige cisterciŽnzerabdij deels op Belgisch, deels op Nederlands grondgebied. In 1871 werd de priorij tot abdij verheven en heette sindsdien de Sint-Benedictusabdij. Het oudste gedeelte van de abdij ligt in BelgiŽ. Woeste gronden werden ontgonnen, landbouw en veeteelt kwamen tot grote bloei. De gemeenschap van de Sint Benedictusabdij, ook de Achelse Kluis genaamd, groeide gestaag. Dochterhuizen worden gesticht in Echt, Diepenveen, Rochefort en Kasanza in de Democratische Republiek Congo.

De neogotische abdijkerk uit 1885 werd ontworpen door de Nederlandse architect Pierre Cuypers. De eveneens uit Nederland afkomstige, maar sinds 1924 in BelgiŽ wonende architect Jos Ritzen ontwierp een deel van de abdijgebouwen. (Bron: Wikipedia)

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog vluchtten er ongeveer 1 miljoen Belgen naar Nederland. Om dat te voorkomen werd over een lengte van meer dan 300 kilometer een draadversperring geÔnstalleerd door de Duitse bezetter. Deze afzetting, die de bijnaam Dodendraad heeft gekregen, volgde de volledige Belgisch-Nederlandse grens. De draad stond onder hoogspanning (2.000 Volt) en heeft aan honderden mensen het leven gekost. Net buiten de muren van de abdij is een deel van deze Dodendraad opnieuw opgebouwd.

Met de rug naar de muur van de abdij (op de Kluizerdijk) loop je naar links. Loop vervolgens links het buitenplein van de abdij op (
1). Ga op het einde van het plein naar rechts. Je passeert hierbij de Belgisch-Nederlandse grens. Bij de asfaltweg aangekomen sla je opnieuw rechtsaf. Je loopt dan opnieuw BelgiŽ in. De eerste 450 meter kun je nog over het smalle zandpad rechts van de weg lopen, maar daarna zul je over de verkeersweg zelf moeten lopen. Na 600 meter buigt dze naar links af, maar jij gaat rechtsdoor over het brede zandpad langs de bosrand. Dit pad blijf je gedurende 1,7 km volgen waarbij je de zijpaden naar links en naar rechts negeert.

Voorbij het grote witte woonhuis (
2) aan je rechterhand sla je rechtsaf. Na 150 meter houd je links aan; na 50 meter (als de weg naar links afbuigt) loop jij rechtdoor het bos in. Rechts zie je op afstand een grote hoeve liggen. Aan de linkerkant passeer je kasteel Bevershoek (uit 1889).

Op de Y-splitsing (na 500 meter) houd je links aan. Na 400 meter sla je op de kruising van paden links af. Je volgt het bospad gedurende een kilometer tot je op een asfaltweg uitkomt. Op dee kruising sla je rechtsaf en volgt de weg langs de bosrand rechts. Als u bij de metaalfabriek komt slaat u rechtsaf. De asfaltweg gaat na 250 meter over in een onverhard pad door het bos. Blijf dit pad gedurende ruim 900 meter volgen, totdat je op een T-splitsing van paden komt: ga hier linksaf. Op de volgende T-splitsing ga je rechtsaf waarna je bij de geologische tuin (
3) aankomt.

De geologische tuin bestaat uit een cirkelvormig pad van 50 meter lengte. Het geeft de geologische gescheidenis van de laatste 500 miljoen jaar weer. Langs het pad liggen stenen afkomstig uit BelgiŽ, met leeftijden uit de verschillende geologische periodes.

Aan de andere kant van de weg staat nog een schuilhut. Deze plek is ook een vindplek van een 10.000 jaar oude kampeerplaats van rendierjagers. Rechts van de weg bevinden zich ook nog de restanten van de houten koernwindmolen De Waag uit 1763. In november 1800 werd deze molen tijdens een zware storm verwoest.

Volg de grindweg naar links. Na 175 meter ga je op de kruising linksaf. Na circa 500 meter zie je aan je linkerhand de Tomptoren (
4).

De Tomp is het restant van een torenmolen nabij het Belgische Achel. Ze ligt in het natuurgebied Lange Els, niet ver van de Warmbeek.

De Tomp stamt uit de eerste helft van de 15e eeuw en er bestond lange tijd twijfel aan het doel dat de ruÔne oorspronkelijk heeft gehad: de resten van een torenmolen dan wel de slottoren van een kasteel. In 1968 werd deze ruÔne dan ook foutief gerestaureerd als ware het een slottoren. Pas in de jaren 90 van de 20e eeuw kwam men, mede door vergelijkend onderzoek met andere torenmolens, tot de conclusie dat het om een molenrestant ging.

De molen werd vermoedelijk begin 15e eeuw gebouwd door de heren van Grevenbroek, maar in 1596 werd ze door storm beschadigd. Na hersteld te zijn werd ze reeds vůůr 1630 buiten gebruik genomen en vervangen door een houten standerdmolen, die in 1800 afbrandde.

De Tomp is gelegen in een moerasvlakte op een licht opgeworpen heuvel, opgetrokken in baksteen. De binnendiameter meet ongeveer 4,60 m, de muurdikte bedraagt ca 1,75 m. De totale hoogte van de Tomp bedraagt na restauratie ca. 20 m (de hoogte van de ruÔne bedroeg nauwelijks 9 m).
Sinds 1947 is deze molenromp een beschermd monument. (Bron: Wikipedia)

Vervolg je weg en steek de Warmbeek over. Op de T-splitsing sla je rechtsaf en volgt de asfaltweg. Na 500 meter sla je bij hoeve ít Mulke links af. Na 275 meter sla je rechtsaf en daarna meteen linksaf; je volgt nu de loop van de Warmbeek gedurende 500 meter door het bos; dan sla je scherp linksaf. Op de volgende spltsing hou je rechts aan. Je loopt nu in de richting van het Beverven. Als je het bruggetje over bent sla je rechtsaf en loopt in de richting van Domein de Bever met de sterrenwacht Noorderkroon (
5).

Loop verder langs de horeca-gelegenheid naar de asfaltweg; ga hier rechtsaf. Volg na 100 meter het bospaadje links van de weg. Na 150 meter ga je linksaf het bos in. Blijf dit pad gedurende 1,3 kilometer volgen (negeer de paden van rechts). Steek de Warmbeek over en ga meteen naar rechts. Blijf dit pad volgen. Op een gegeven moment zie je rechtsvoor al de torens van de abdij van de Achelse Kluis tevoorschijn komen. Bij de stenen brug sla je rechtsaf en loopt zo terug naar de parkeerplaats.
18 april 2022
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA
Achelse Kluis Achelse Kluis Achelse Kluis Achelse Kluis Achelse Kluis Achelse Kluis Dodendraad Even de grens over ...
Kasteel Bevershoek
Warmbeek De geologische tuin Witte kwikstaart Tomptoren Warmbeek
Warmbeek Warmbeek Warmbeek `t Mulke `t Mulke Warmbeek
Warmbeek Sterrenwacht Noorderkroon Het Beverven Warmbeek Warmbeek
Warmbeek Warmbeek Warmbeek