Neerpelt - Hageven en Plateaux
11 km
Vertrekpunt:
Bezoekerscentrum Hageven aan de Tussenstraat
De wandeling loopt door een natuurgebied aan de Nederlands-Belgische grens. De beschrijving start bij het bezoekerscentrum dat op Belgisch grondgebied ligt, maar je kunt de rondwandeling ook beginnen en eindigen op de parkeerplaats langs de Luikersteenweg (N69) vanuit Valkenswaard.
De route is zowel in BelgiŽ als in Nederland geheel bewegwijzerd met een blauwe pijl.

Het natuurgebied Hageven - Plateaux wordt gezamenlijk beheerd door Natuurmonumenten (NL) en Natuurpunt (B). Het gebied wordt gekenmerkt door zogenaamde vloeiweiden: door een kanaal werd Maaswater aangevoerd en via sloten en aquaducten naar de landbouwpercelen geleid. De vloeiweiden Pelterheggen zijn hier een mooi voorbeeld van; een informatiebord langs de wandelroute laat zien hoe dit systeem werkt.
Het oostelijke deel van de wandeling wordt beheerst door het riviertje de Dommel, dat zorgt voor een afwisselend landschap van moerassen, rietvelden en poelen. Sinds enkele jaren meandert deze rivier weer vrij door het gebied.

Vanaf de parkeerplaats loop je langs het bezoekerscentrum en pik je de routemarkering op. Na enkele meters kun je kiezen of je de route tegen de wijzers van de klok in wilt lopen, of juist andersom. Je kiest ervoor om linksaf te slaan. Daarmee bewaar je het mooiste deel van de wandeling tot het laatst.

Na 350 meter kom je opnieuw op een T-splitsing, waar je linksaf gaat. Het betonnen fietspad gaat nu over in een zandpad. Na ruim 400 meter kom je bij een ander verhard fietspad uit. Je slaat dan rechts af en vervolgt je weg in noordelijke richting. Je blijft het fietspad over een afstand van 1,3 kilometer volgen. Als het fietspad dan linksaf gaat, ga je gewoon rechtdoor verder, over het onverharde pad. 650 meter verder loop je over de stenen brug; even verder steek je de landsgrens over. Na 700 meter bereik je de parkeerplaats langs de N69, vanwaaruit je de wandeling ook had kunnen beginnen.
Je slaat hier rechtsaf en na 220 meter linksaf. Na 300 meter kom je bij een hek, waarachter een breed pad doorloopt. Dit pad ligt echter in een voor het publiek afgesloten deel van het Plateaux-gebied. Daarom sla je op dit punt rechtsaf; na enkele meters ga je naar links over een smal pad. Bij de Y-sprong houd je rechts aan. Het pad slingert zicht voort over de heide en door het bos over een afstand van ruim 2 kilometer. Vlak voordat je weer BelgiŽ inloopt, kom je langs een uitkijkpost.

Je blijft het pad volgen en steekt via een stenen brug het riviertje de Dommel over. Op de viersprong, die dan volgt, sla je rechtsaf. Na 220 meter ga je weer rechts; na 270 meter ga je links-rechts. Op de T-splitsing na 570 meter ga je naar rechts en loop je naar de Dommel toe. Bij de restanten van de betonnen brug sla je links af.
Je loopt nu over een lengte van iets  minder dan 1 kilometer langs het riviertje, ook al kun je dat niet altijd zien door de rietkragen. Dat wordt goedgemaakt door een mooie kijkhut, die een beter uitzicht biedt.

Het laatste stuk van de wandeling loopt tussen een aantal vijvers en poelen door. Via het fietspad loop je tenslotte terug naar het bezoekerscentrum.
14 juli 2013
Kaart copyright OpenStreetMap CC-BY-SA
IMG_5904 IMG_5906 IMG_5907 IMG_5908 IMG_5909 IMG_5911 IMG_5913 IMG_5915
IMG_5916 IMG_5917 IMG_5920 IMG_5921 IMG_5930 IMG_5931 IMG_5933 IMG_5934
IMG_5940 IMG_5941 IMG_5943 IMG_5944 IMG_5945 IMG_5961 IMG_5965 IMG_5967
IMG_5968 IMG_5969 IMG_5970 IMG_5975 IMG_5976 IMG_5987 IMG_5988 IMG_5989
IMG_5992 IMG_5993 IMG_5994 IMG_5997 IMG_6002 IMG_6004 IMG_6008 IMG_6009
IMG_6013 IMG_6020 IMG_6023
| Home | | Kaartmateriaal | | GPS | | FAQ | | Links | | Zoeken | | Sitemap |
© 2010, 2020 WandelPas